Skip to main content

Luminiferan značenje

šta znači Luminiferan

Na latinici: Definicija i značenje reči Luminiferan (latinski lumen, fero) koji prenosi svetlost, svetlonosan.

Reč Luminiferan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. лумен, феро) који преноси светлост, светлоносан.


Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvoreno u armi...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l