Skip to main content

Luminiferan značenje

Šta znači Luminiferan


Luminiferan

latinica:

Definicija i značenje reči Luminiferan (latinski lumen, fero) koji prenosi svetlost, svetlonosan.

Reč Luminiferan napisana unazad: narefinimul

Luminiferan se sastoji od 11 slova.

sta je Luminiferan

Slično:
Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvor...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l