Skip to main content

Luminozan značenje

Šta znači Luminozan


Luminozan

latinica:

Definicija i značenje reči Luminozan (latinski luminosus) svetao, sjajan, blistav, jasan.

Reč Luminozan napisana unazad: nazonimul

Luminozan se sastoji od 9 slova.

sta je Luminozan

Slično:
Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvor...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l