Skip to main content

Šta znači Luminizam značenje reči


Luminizam

latinica:

Definicija i značenje reči Luminizam v. luminarizamenica:

Reč Luminizam napisana unazad: mazinimul

Luminizam se sastoji od 9 slova.

sta je Luminizam

Slično:
Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvor...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l