Skip to main content

Luminizam značenje

šta znači Luminizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Luminizam v. luminarizam.

Reč Luminizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: в. луминаризам.


Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvoreno u armi...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l