Skip to main content

Lumpen-proletarijat značenje

Šta znači Lumpen-proletarijat


Lumpen-proletarijat

latinica:

Definicija i značenje reči Lumpen-proletarijat (od nemačke reči: Lump odrpanac, golja, latinski proletarius građanin najnižeg reda) 1. u starom Rimu propalo, osiromašeno seljaštvo, pretvoreno u armiju skitnica, prosjaka, koji su se slegli u Rim, živeli od milostinje velikaša. Nisu radili, jer je rad bio samo stvar robova, nešto što se preziralo, već su živeli na račun robova; 2. u kapitalizmu najdonji, uboški sloj nezaposlene radničke klase. Sem skitnica, prostitutki islično: obuhvata tri kategorije: a) sposobne za rad, b) siročad i paupersku decu, v) propale gole siromahe, za rad nesposobne, invalide, žrtve industrije, bolesnike, udovice. Predstavlja „. . . invalidski dom aktivne radničke armije i mrtvi balast industrijske rezervne armije" (Marks). U klasnoj borbi proletarijata često je oruđe buržoaske reakcije.

Reč Lumpen-proletarijat napisana unazad: tajiratelorp-nepmul

Lumpen-proletarijat se sastoji od 19 slova.

sta je Lumpen-proletarijat

Slično:
Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvor...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l