Skip to main content

Lumbalan značenje

Šta znači Lumbalan


Lumbalan

latinica:

Definicija i značenje reči Lumbalan (od latinske reči: lumbalis) anatomija: koji se odnosi na krsta, koji pripada krstima; lumbalna anestezija medicina: postizavanje neosetljivosti za bolove, npr. kod operacije, na taj način što se u kanal kičmene moždine, između pršljenova, ubrizga 5% rastvor tropakokaina ili novokaina, usled čega postanu nesetljiva oba donja uda i trup niže pupka; lumbalna punkcija vađenje tečnosti iz kanala kičmene moždine, u slabinskom delu, u terapeutičkom ili dijagnostičkom cilju.

Reč Lumbalan napisana unazad: nalabmul

Lumbalan se sastoji od 8 slova.

sta je Lumbalan

Slično:
Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvor...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l