Skip to main content

Lumbaran značenje

Šta znači Lumbaran


Lumbaran

latinica:

Definicija i značenje reči Lumbaran (latinski lumbus krsta; but, kuk, deo tela oko bubrega) anatomija: v. lumbalan

Reč Lumbaran napisana unazad: narabmul

Lumbaran se sastoji od 8 slova.

sta je Lumbaran

Slično:
Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvor...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l