Skip to main content

Lumbaran značenje

šta znači Lumbaran

Na latinici: Definicija i značenje reči Lumbaran (latinski lumbus krsta; but, kuk, deo tela oko bubrega)anatomija: v. lumbalan

Reč Lumbaran sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. лумбус крста; бут, кук, део тела око бубрега) знат. в. лумбалан


Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvoreno u armi...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l