Skip to main content

Lumen značenje

šta znači Lumen

Na latinici: Definicija i značenje reči Lumen (latinski lux, lumen) svetlost, sjaj;figurativno: sjajna, glava, veliki duh; lumen naturale (latinski lumen naturale) fkl. prirodna svetlost,to jest prirodna, prvobitna, čoveku urođena moć saznavanja; fkz. jedinica svetlosne struje: svetlosna struja koju šalje u svima pravcima tačkast svetlosni izvor koji svetli jedinicom svetlosne jačine u prostorni ugao jedan.

Reč Lumen sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. луx, лумен) светлост, сјај; фиг. сјајна, глава, велики дух; лумен натурале (лат. лумен натурале) фкл. природна светлост, тј. природна, првобитна, човеку урођена моћ сазнавања; фкз. јединица светлосне струје: светлосна струја коју шаље у свима правцима тачкаст светлосни извор који светли јединицом светлосне јачине у просторни угао један.


Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvoreno u armi...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l