Skip to main content

Lumija značenje

Šta znači Lumija


Lumija

latinica:

Definicija i značenje reči Lumija (od italijanske reči: lumia, lomia) bog. vrsta sitnih, lakih i slatkih limunova, sličnih narandži.

Reč Lumija napisana unazad: ajimul

Lumija se sastoji od 6 slova.

sta je Lumija

Slično:
Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvor...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l