Skip to main content

Lumija značenje

šta znači Lumija

Na latinici: Definicija i značenje reči Lumija (ital. lumia, lomia) bog. vrsta sitnih, lakih i slatkih limunova, sličnih na-randži.

Reč Lumija sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. лумиа, ломиа) бог. врста ситних, лаких и слатких лимунова, сличних на-ранджи.


Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvoreno u armi...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l