Skip to main content

Šta znači Lumikon značenje reči


Lumikon

latinica:

Definicija i značenje reči Lumikon (latinski lumen, luminis svetlost) fotografski aparat koji može da snima i u gotovo potpunom mraku; primenjuje se naročito u medicinskoj radioskopiji i u astronomiji.

Reč Lumikon napisana unazad: nokimul

Lumikon se sastoji od 7 slova.

sta je Lumikon

Slično:
Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvor...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l