Skip to main content

Lumikon značenje

Šta znači Lumikon

Na latinici: Definicija i značenje reči Lumikon (latinski lumen, luminis svetlost) fotografski aparat koji može da snima i u gotovo potpunom mraku; primenjuje se naročito u medicinskoj radioskopiji i u astronomiji.

Reč Lumikon napisana unazad: nokimul

Lumikon se sastoji od 7 slova.

Šta je Lumikon

На Ћирилици: (лат. лумен, луминис светлост) фотографски апарат који може да снима и у готово потпуном мраку; примењује се нарочито у медицинској радиоскопији и у астрономији.

Slično: 
Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvoreno u armi...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l