Skip to main content

Luminal značenje

šta znači Luminal

Na latinici: Definicija i značenje reči Luminal farm. beo kristalni prašak gorka ukusa; služi za umirenje živaca i za uspavljivanje; up. veronal

Reč Luminal sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: фарм. бео кристални прашак горка укуса; служи за умирење живаца и за успављивање; уп. веронал


Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvoreno u armi...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l