Skip to main content

Luminal značenje

Šta znači Luminal


Luminal

latinica:

Definicija i značenje reči Luminal farmacija: beo kristalni prašak gorka ukusa; služi za umirenje živaca i za uspavljivanje; isto znači i veronal

Reč Luminal napisana unazad: lanimul

Luminal se sastoji od 7 slova.

sta je Luminal

Slično:
Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvor...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l