Skip to main content

Luminarizam značenje

Šta znači Luminarizam


Luminarizam

latinica:

Definicija i značenje reči Luminarizam (latinski lumen svetlost) umetnost: pravac u slikarstvu koji poglavito obraća pažnju na dejstvo i prelivne svetlosti.

Reč Luminarizam napisana unazad: maziranimul

Luminarizam se sastoji od 11 slova.

sta je Luminarizam

Slično:
Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvor...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l