Skip to main content

Luminescencija značenje

Šta znači Luminescencija


Luminescencija

latinica:

Definicija i značenje reči Luminescencija (od latinske reči: luminescentia) fizika: svetljenje tela na drugi način a ne usled usijanosti, proizvođenje takozvani: „hladne svetlosti" (zajedničko ime za fluorescenpijuk fosforescenciju).

Reč Luminescencija napisana unazad: ajicnecsenimul

Luminescencija se sastoji od 14 slova.

sta je Luminescencija

Slično:
Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvor...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l