Skip to main content

Lupa značenje

šta znači Lupa

Na latinici: Definicija i značenje reči Lupa (fr. loupe) ont. instrumenat — jako ispupčeno sabirno sočivo kratke žižne daljine — pomoću koga se sitni bliski predmeti mogu videti pod mnogo većim vidnim uglom no golim okom, tako da izgledaju jako uvećani.

Reč Lupa sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. лоупе) онт. инструменат — јако испупчено сабирно сочиво кратке жижне даљине — помоћу кога се ситни блиски предмети могу видети под много већим видним углом но голим оком, тако да изгледају јако увећани.


Lupus zool. vuk, kurjak; med. živa rana, lokalna tuberkuloze kože, naročito...
Lupilin hmeljno brašno, žlezde na šišaricama ženskog hmelja koje daju pivu...
Lupinotoksin otrov kojeg ima u obrnici ; v. lupinoza. ...
Lupinoza bolest ovaca koja se pojavljuje, kad se ovce hrane obr-nikom, od o...
Luping avaj. jedna od najsmelijih i najtežih vazdušnih akrobacija: obr-taj...
Lupin bog. vučjaka, obrnika ....
Sve reči na slovo l