Skip to main content

Lupa značenje

Šta znači Lupa


Lupa

latinica:

Definicija i značenje reči Lupa (od francuske reči: loupe) ont. instrumenat — jako ispupčeno sabirno sočivo kratke žižne daljine — pomoću koga se sitni bliski predmeti mogu videti pod mnogo većim vidnim uglom no golim okom, tako da izgledaju jako uvećani.

Reč Lupa napisana unazad: apul

Lupa se sastoji od 4 slova.

sta je Lupa

Slično:
Lupus zool. vuk, kurjak; med. živa rana, lokalna tuberkuloze kože...
Lupilin hmeljno brašno, žlezde na šišaricama ženskog hmelja koje ...
Lupinotoksin otrov kojeg ima u obrnici ; v. lupinoza. ...
Lupinoza bolest ovaca koja se pojavljuje, kad se ovce hrane obr-ni...
Luping avaj. jedna od najsmelijih i najtežih vazdušnih akrobacij...
Lupin bog. vučjaka, obrnika ....
Sve reči na slovo l