Skip to main content

Lupin značenje

Šta znači Lupin


Lupin

latinica:

Definicija i značenje reči Lupin (latinski lupinus) bog. vučjaka, obrnika (ukrasna biljka).

Reč Lupin napisana unazad: nipul

Lupin se sastoji od 5 slova.

sta je Lupin

Slično:
Lupus zool. vuk, kurjak; med. živa rana, lokalna tuberkuloze kože...
Lupilin hmeljno brašno, žlezde na šišaricama ženskog hmelja koje ...
Lupinotoksin otrov kojeg ima u obrnici ; v. lupinoza. ...
Lupinoza bolest ovaca koja se pojavljuje, kad se ovce hrane obr-ni...
Luping avaj. jedna od najsmelijih i najtežih vazdušnih akrobacij...
Lupin bog. vučjaka, obrnika ....
Sve reči na slovo l