Skip to main content

Šta znači Lupilin značenje reči


Lupilin

latinica:

Definicija i značenje reči Lupilin (latinski lupulinum) hmeljno brašno, žlezde na šišaricama ženskog hmelja koje daju pivu aromatičan ukus; upotrebljava se u medicini i kao sredstvo koje tera na mokrenje.

Reč Lupilin napisana unazad: nilipul

Lupilin se sastoji od 7 slova.

sta je Lupilin

Slično:
Lupus zool. vuk, kurjak; med. živa rana, lokalna tuberkuloze kože...
Lupilin hmeljno brašno, žlezde na šišaricama ženskog hmelja koje ...
Lupinotoksin otrov kojeg ima u obrnici ; v. lupinoza. ...
Lupinoza bolest ovaca koja se pojavljuje, kad se ovce hrane obr-ni...
Luping avaj. jedna od najsmelijih i najtežih vazdušnih akrobacij...
Lupin bog. vučjaka, obrnika ....
Sve reči na slovo l