Skip to main content

Lupilin značenje

šta znači Lupilin

Na latinici: Definicija i značenje reči Lupilin (latinski lupulinum) hmeljno brašno, žlezde na šišaricama ženskog hmelja koje daju pivu aromatičan ukus; upotrebljava se u medicini i kao sredstvo koje tera na mokrenje.

Reč Lupilin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. лупулинум) хмељно брашно, жлезде на шишарицама женског хмеља које дају пиву ароматичан укус; употребљава се у медицини и као средство које тера на мокрење.


Lupus zool. vuk, kurjak; med. živa rana, lokalna tuberkuloze kože, naročito...
Lupilin hmeljno brašno, žlezde na šišaricama ženskog hmelja koje daju pivu...
Lupinotoksin otrov kojeg ima u obrnici ; v. lupinoza. ...
Lupinoza bolest ovaca koja se pojavljuje, kad se ovce hrane obr-nikom, od o...
Luping avaj. jedna od najsmelijih i najtežih vazdušnih akrobacija: obr-taj...
Lupin bog. vučjaka, obrnika ....
Sve reči na slovo l