Skip to main content

Luping značenje

Šta znači Luping


Luping

latinica:

Definicija i značenje reči Luping (eng. looping) avajarstvo: jedna od najsmelijih i najtežih vazdušnih akrobacija: obrtaj avionom u vertikalno] ravni za 360°.

Reč Luping napisana unazad: gnipul

Luping se sastoji od 6 slova.

sta je Luping

Slično:
Lupus zool. vuk, kurjak; med. živa rana, lokalna tuberkuloze kože...
Lupilin hmeljno brašno, žlezde na šišaricama ženskog hmelja koje ...
Lupinotoksin otrov kojeg ima u obrnici ; v. lupinoza. ...
Lupinoza bolest ovaca koja se pojavljuje, kad se ovce hrane obr-ni...
Luping avaj. jedna od najsmelijih i najtežih vazdušnih akrobacij...
Lupin bog. vučjaka, obrnika ....
Sve reči na slovo l