Skip to main content

Lupinoza značenje

Šta znači Lupinoza


Lupinoza

latinica:

Definicija i značenje reči Lupinoza (latinski lupinus obrnika) bolest ovaca koja se pojavljuje, kad se ovce hrane obrnikom, od otrova koji sadrži u sebi obrnika (lupin), takozvani: lupinotoksina.

Reč Lupinoza napisana unazad: azonipul

Lupinoza se sastoji od 8 slova.

sta je Lupinoza

Slično:
Lupus zool. vuk, kurjak; med. živa rana, lokalna tuberkuloze kože...
Lupilin hmeljno brašno, žlezde na šišaricama ženskog hmelja koje ...
Lupinotoksin otrov kojeg ima u obrnici ; v. lupinoza. ...
Lupinoza bolest ovaca koja se pojavljuje, kad se ovce hrane obr-ni...
Luping avaj. jedna od najsmelijih i najtežih vazdušnih akrobacij...
Lupin bog. vučjaka, obrnika ....
Sve reči na slovo l