Skip to main content

Lupinoza značenje

šta znači Lupinoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Lupinoza (latinski lupinus obrnika) bolest ovaca koja se pojavljuje, kad se ovce hrane obr-nikom, od otrova koji sadrži u sebi obrnika (lupin), tzv. lupinotoksina.

Reč Lupinoza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. лупинус обрника) болест оваца која се појављује, кад се овце хране обр-ником, од отрова који садржи у себи обрника (лупин), тзв. лупинотоксина.


Lupus zool. vuk, kurjak; med. živa rana, lokalna tuberkuloze kože, naročito...
Lupilin hmeljno brašno, žlezde na šišaricama ženskog hmelja koje daju pivu...
Lupinotoksin otrov kojeg ima u obrnici ; v. lupinoza. ...
Lupinoza bolest ovaca koja se pojavljuje, kad se ovce hrane obr-nikom, od o...
Luping avaj. jedna od najsmelijih i najtežih vazdušnih akrobacija: obr-taj...
Lupin bog. vučjaka, obrnika ....
Sve reči na slovo l