Skip to main content

Lupus značenje

šta znači Lupus

Na latinici: Definicija i značenje reči Lupus (latinski 1iriv)zool. vuk, kurjak;medicina: živa rana, lokalna tuberkuloze kože, naročito na nosu ili kome drugom delu tela; lupus in fabula (latinski lupus in fabula) posl. citat iz Terencija: mi o vuku, a vuk na vrata (kad iznenada naiđe neko o kome se baš u taj mah govorilo).

Reč Lupus sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. 1ирив)зоол. вук, курјак; мед. жива рана, локална туберкулозе коже, нарочито на носу или коме другом делу тела; лупус ин фабула (лат. лупус ин фабула) посл. цитат из Теренција: ми о вуку, а вук на врата (кад изненада наиђе неко о коме се баш у тај мах говорило).


Lupus zool. vuk, kurjak; med. živa rana, lokalna tuberkuloze kože, naročito...
Lupilin hmeljno brašno, žlezde na šišaricama ženskog hmelja koje daju pivu...
Lupinotoksin otrov kojeg ima u obrnici ; v. lupinoza. ...
Lupinoza bolest ovaca koja se pojavljuje, kad se ovce hrane obr-nikom, od o...
Luping avaj. jedna od najsmelijih i najtežih vazdušnih akrobacija: obr-taj...
Lupin bog. vučjaka, obrnika ....
Sve reči na slovo l