Skip to main content

Lupus značenje

Šta znači Lupus


Lupus

latinica:

Definicija i značenje reči Lupus (latinski 1iriv)zoologija: vuk, kurjak; medicina: živa rana, lokalna tuberkuloze kože, naročito na nosu ili kome drugom delu tela; lupus in fabula (latinski lupus in fabula) posl. citat iz Terencija: mi o vuku, a vuk na vrata (kad iznenada naiđe neko o kome se baš u taj mah govorilo).

Reč Lupus napisana unazad: supul

Lupus se sastoji od 5 slova.

sta je Lupus

Slično:
Lupus zool. vuk, kurjak; med. živa rana, lokalna tuberkuloze kože...
Lupilin hmeljno brašno, žlezde na šišaricama ženskog hmelja koje ...
Lupinotoksin otrov kojeg ima u obrnici ; v. lupinoza. ...
Lupinoza bolest ovaca koja se pojavljuje, kad se ovce hrane obr-ni...
Luping avaj. jedna od najsmelijih i najtežih vazdušnih akrobacij...
Lupin bog. vučjaka, obrnika ....
Sve reči na slovo l