Skip to main content

Lupanar značenje

Šta znači Lupanar


Lupanar

latinica:

Definicija i značenje reči Lupanar (latinski lupanar) javna kuća, bordel, kupleraj.

Reč Lupanar napisana unazad: ranapul

Lupanar se sastoji od 7 slova.

sta je Lupanar

Slično:
Lupus zool. vuk, kurjak; med. živa rana, lokalna tuberkuloze kože...
Lupilin hmeljno brašno, žlezde na šišaricama ženskog hmelja koje ...
Lupinotoksin otrov kojeg ima u obrnici ; v. lupinoza. ...
Lupinoza bolest ovaca koja se pojavljuje, kad se ovce hrane obr-ni...
Luping avaj. jedna od najsmelijih i najtežih vazdušnih akrobacij...
Lupin bog. vučjaka, obrnika ....
Sve reči na slovo l