Skip to main content

Lupanar značenje

šta znači Lupanar

Na latinici: Definicija i značenje reči Lupanar (latinski lupanar) javna kuća, bordel, kupleraj.

Reč Lupanar sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. лупанар) јавна кућа, бордел, куплерај.


Lupus zool. vuk, kurjak; med. živa rana, lokalna tuberkuloze kože, naročito...
Lupilin hmeljno brašno, žlezde na šišaricama ženskog hmelja koje daju pivu...
Lupinotoksin otrov kojeg ima u obrnici ; v. lupinoza. ...
Lupinoza bolest ovaca koja se pojavljuje, kad se ovce hrane obr-nikom, od o...
Luping avaj. jedna od najsmelijih i najtežih vazdušnih akrobacija: obr-taj...
Lupin bog. vučjaka, obrnika ....
Sve reči na slovo l