Skip to main content

Lutecij(um) značenje

šta znači Lutecij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Lutecij(um) (po latinskom nazivu Pariza -Lutecia) hen. element, lantanid, retka zemlja, hem. znak Lu, atomska masa 174,97, red. broj 71.

Reč Lutecij(um) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (по латинском називу Париза -Лутециа) хен. елемент, лантанид, ретка земља, хем. знак Лу, атомска маса 174,97, ред. број 71.


Lutrija igranje srećkama; klasna lutrija lutrija sa više, obično pet, vučen...
Lutirati gusto premazati lepkom, kitovati, zakitovati....
Lutecij(um) hen. element, lantanid, retka zemlja, hem. znak Lu, atomska masa 17...
Luteranizam pokret i učenje velikog reformatora i osnivača nemačke narodne crkve ...
Luteran pristalica učenja Martina Lugara , osnivač nemačke reformističke crkv...
Lutein žuta boja u lišću biljaka i u žumancetu....
Sve reči na slovo l