Skip to main content

Šta znači Lutecij(um) značenje reči


Lutecij(um)

latinica:

Definicija i značenje reči Lutecij(um) (po latinskom nazivu Pariza Lutecia) hen. element, lantanid, retka zemlja, hemija: znak Lu, atomska masa 174,97, red. broj 71.

Reč Lutecij(um) napisana unazad: )mu(jicetul

Lutecij(um) se sastoji od 11 slova.

sta je Lutecij(um)

Slično:
Lutrija igranje srećkama; klasna lutrija lutrija sa više, obično p...
Lutirati gusto premazati lepkom, kitovati, zakitovati....
Lutecij(um) hen. element, lantanid, retka zemlja, hem. znak Lu, atoms...
Luteranizam pokret i učenje velikog reformatora i osnivača nemačke narod...
Luteran pristalica učenja Martina Lugara , osnivač nemačke reformis...
Lutein žuta boja u lišću biljaka i u žumancetu....
Sve reči na slovo l