Skip to main content

Šta znači Luteran značenje reči


Luteran

latinica:

Definicija i značenje reči Luteran pristalica učenja Martina Lugara (1483—1546), osnivač nemačke reformističke crkve; figurativno: otpadnik od prave vere, izdajnik.

Reč Luteran napisana unazad: naretul

Luteran se sastoji od 7 slova.

sta je Luteran

Slično:
Lutrija igranje srećkama; klasna lutrija lutrija sa više, obično p...
Lutirati gusto premazati lepkom, kitovati, zakitovati....
Lutecij(um) hen. element, lantanid, retka zemlja, hem. znak Lu, atoms...
Luteranizam pokret i učenje velikog reformatora i osnivača nemačke narod...
Luteran pristalica učenja Martina Lugara , osnivač nemačke reformis...
Lutein žuta boja u lišću biljaka i u žumancetu....
Sve reči na slovo l