Skip to main content

Luteran značenje

šta znači Luteran

Na latinici: Definicija i značenje reči Luteran pristalica učenja Martina Lugara (1483—1546), osnivač nemačke reformističke crkve;figurativno: otpadnik od prave vere, izdajnik.

Reč Luteran sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: присталица учења Мартина Лугара (1483—1546), оснивач немачке реформистичке цркве; фиг. отпадник од праве вере, издајник.


Lutrija igranje srećkama; klasna lutrija lutrija sa više, obično pet, vučen...
Lutirati gusto premazati lepkom, kitovati, zakitovati....
Lutecij(um) hen. element, lantanid, retka zemlja, hem. znak Lu, atomska masa 17...
Luteranizam pokret i učenje velikog reformatora i osnivača nemačke narodne crkve ...
Luteran pristalica učenja Martina Lugara , osnivač nemačke reformističke crkv...
Lutein žuta boja u lišću biljaka i u žumancetu....
Sve reči na slovo l