Skip to main content

Lutein značenje

šta znači Lutein

Na latinici: Definicija i značenje reči Lutein (latinski luteus žut, žućkast) žuta boja u lišću biljaka i u žumancetu.

Reč Lutein sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. лутеус жут, жућкаст) жута боја у лишћу биљака и у жуманцету.


Lutrija igranje srećkama; klasna lutrija lutrija sa više, obično pet, vučen...
Lutirati gusto premazati lepkom, kitovati, zakitovati....
Lutecij(um) hen. element, lantanid, retka zemlja, hem. znak Lu, atomska masa 17...
Luteranizam pokret i učenje velikog reformatora i osnivača nemačke narodne crkve ...
Luteran pristalica učenja Martina Lugara , osnivač nemačke reformističke crkv...
Lutein žuta boja u lišću biljaka i u žumancetu....
Sve reči na slovo l