Skip to main content

Šta znači Lutein značenje reči


Lutein

latinica:

Definicija i značenje reči Lutein (latinski luteus žut, žućkast) žuta boja u lišću biljaka i u žumancetu.

Reč Lutein napisana unazad: nietul

Lutein se sastoji od 6 slova.

sta je Lutein

Slično:
Lutrija igranje srećkama; klasna lutrija lutrija sa više, obično p...
Lutirati gusto premazati lepkom, kitovati, zakitovati....
Lutecij(um) hen. element, lantanid, retka zemlja, hem. znak Lu, atoms...
Luteranizam pokret i učenje velikog reformatora i osnivača nemačke narod...
Luteran pristalica učenja Martina Lugara , osnivač nemačke reformis...
Lutein žuta boja u lišću biljaka i u žumancetu....
Sve reči na slovo l