Skip to main content

Luteranizam značenje

šta znači Luteranizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Luteranizam pokret i učenje velikog reformatora i osnivača nemačke narodne crkve Martina Lutera.

Reč Luteranizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: покрет и учење великог реформатора и оснивача немачке народне цркве Мартина Лутера.


Lutrija igranje srećkama; klasna lutrija lutrija sa više, obično pet, vučen...
Lutirati gusto premazati lepkom, kitovati, zakitovati....
Lutecij(um) hen. element, lantanid, retka zemlja, hem. znak Lu, atomska masa 17...
Luteranizam pokret i učenje velikog reformatora i osnivača nemačke narodne crkve ...
Luteran pristalica učenja Martina Lugara , osnivač nemačke reformističke crkv...
Lutein žuta boja u lišću biljaka i u žumancetu....
Sve reči na slovo l