Skip to main content

Lutirati značenje

Šta znači Lutirati


Lutirati

latinica:

Definicija i značenje reči Lutirati (latinski lutare) gusto premazati lepkom, kitovati, zakitovati.

Reč Lutirati napisana unazad: itaritul

Lutirati se sastoji od 8 slova.

sta je Lutirati

Slično:
Lutrija igranje srećkama; klasna lutrija lutrija sa više, obično p...
Lutirati gusto premazati lepkom, kitovati, zakitovati....
Lutecij(um) hen. element, lantanid, retka zemlja, hem. znak Lu, atoms...
Luteranizam pokret i učenje velikog reformatora i osnivača nemačke narod...
Luteran pristalica učenja Martina Lugara , osnivač nemačke reformis...
Lutein žuta boja u lišću biljaka i u žumancetu....
Sve reči na slovo l