Skip to main content

Luzijadi značenje

Šta znači Luzijadi


Luzijadi

latinica:

Definicija i značenje reči Luzijadi (port. Os Lusiadas) pl. potomci Luzusa, praoca Portugalaca; naslov slavnog Kamoensovog (1524—1580) epa, u kome veliča dela svojih zemljaka koji su, pod vođstvom Vaska da Game, učestvovali u pohodu na Indiju.

Reč Luzijadi napisana unazad: idajizul

Luzijadi se sastoji od 8 slova.

sta je Luzijadi

Slično:
Luzus igranje, igra....
Luzitanski portugalski....
Luzitanija l. rimska pokrajina u Španiji, otprilike današnja Por-tug...
Luzingevolmente muz. v. luzingando....
Luzingando muz. umiljava-jući se, sa umiljavanjem, umiljato....
Luzijadi pl. potomci Luzusa, praoca Portugalaca; naslov slavnog Ka...
Sve reči na slovo L