Skip to main content

Luzijadi značenje

šta znači Luzijadi

Na latinici: Definicija i značenje reči Luzijadi (port. Os Lusiadas) pl. potomci Luzusa, praoca Portugalaca; naslov slavnog Kamoensovog (1524—1580) epa, u kome veliča dela svojih zemljaka koji su, pod vođstvom Vaska da Game, učestvovali u pohodu na Indiju.

Reč Luzijadi sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (порт. Ос Лусиадас) пл. потомци Лузуса, праоца Португалаца; наслов славног Камоенсовог (1524—1580) епа, у коме велича дела својих земљака који су, под вођством Васка да Гаме, учествовали у походу на Индију.


Luzus igranje, igra....
Luzitanski portugalski....
Luzitanija l. rimska pokrajina u Španiji, otprilike današnja Por-tugalija; 2. ...
Luzingevolmente muz. v. luzingando....
Luzingando muz. umiljava-jući se, sa umiljavanjem, umiljato....
Luzijadi pl. potomci Luzusa, praoca Portugalaca; naslov slavnog Kamoensovog ...
Sve reči na slovo l