Skip to main content

Luzitanski značenje

Šta znači Luzitanski

Na latinici: Definicija i značenje reči Luzitanski (latinski Lusitania) portugalski.

Reč Luzitanski napisana unazad: iksnatizul

Luzitanski se sastoji od 10 slova.

Šta je Luzitanski

На Ћирилици: (лат. Луситаниа) португалски.

Slično: 
Luzus igranje, igra....
Luzitanski portugalski....
Luzitanija l. rimska pokrajina u Španiji, otprilike današnja Por-tugalija; 2. ...
Luzingevolmente muz. v. luzingando....
Luzingando muz. umiljava-jući se, sa umiljavanjem, umiljato....
Luzijadi pl. potomci Luzusa, praoca Portugalaca; naslov slavnog Kamoensovog ...
Sve reči na slovo l