Skip to main content

Luzingevolmente značenje

šta znači Luzingevolmente

Na latinici: Definicija i značenje reči Luzingevolmente (ital. lusinghevolmente) muz. v. luzingando.

Reč Luzingevolmente sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (итал. лусингхеволменте) муз. в. лузингандо.


Luzus igranje, igra....
Luzitanski portugalski....
Luzitanija l. rimska pokrajina u Španiji, otprilike današnja Por-tugalija; 2. ...
Luzingevolmente muz. v. luzingando....
Luzingando muz. umiljava-jući se, sa umiljavanjem, umiljato....
Luzijadi pl. potomci Luzusa, praoca Portugalaca; naslov slavnog Kamoensovog ...
Sve reči na slovo l