Skip to main content

Luzingando značenje

Šta znači Luzingando


Luzingando

latinica:

Definicija i značenje reči Luzingando (od italijanske reči: lusingando) muz. umiljavajući se, sa umiljavanjem, umiljato.

Reč Luzingando napisana unazad: odnagnizul

Luzingando se sastoji od 10 slova.

sta je Luzingando

Slično:
Luzus igranje, igra....
Luzitanski portugalski....
Luzitanija l. rimska pokrajina u Španiji, otprilike današnja Por-tug...
Luzingevolmente muz. v. luzingando....
Luzingando muz. umiljava-jući se, sa umiljavanjem, umiljato....
Luzijadi pl. potomci Luzusa, praoca Portugalaca; naslov slavnog Ka...
Sve reči na slovo l