Skip to main content

Luzitanija značenje

Šta znači Luzitanija


Luzitanija

latinica:

Definicija i značenje reči Luzitanija (latinski Lusitania) l. rimska pokrajina u Španiji, otprilike današnja Portugalija; 2. veliki engleski parobrod koji su Nemci, u početku prvog svetskog rata (7. maja 1915), potopili kod južne obale Irske, kojom prilikom se udavilo 1134 lica.

Reč Luzitanija napisana unazad: ajinatizul

Luzitanija se sastoji od 10 slova.

sta je Luzitanija

Slično:
Luzus igranje, igra....
Luzitanski portugalski....
Luzitanija l. rimska pokrajina u Španiji, otprilike današnja Por-tug...
Luzingevolmente muz. v. luzingando....
Luzingando muz. umiljava-jući se, sa umiljavanjem, umiljato....
Luzijadi pl. potomci Luzusa, praoca Portugalaca; naslov slavnog Ka...
Sve reči na slovo L