Skip to main content

Mundanski značenje

šta znači Mundanski

Na latinici: Definicija i značenje reči Mundanski (latinski mundanus) koji je u vezi sa svetom, svetski, svetovni.

Reč Mundanski napisana unazad: mundanski i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. мунданус) који је у вези са светом, светски, световни.

Slično: 
Municipija grad u Italiji ili van Italije pod vrhovnom rimskom vlašću, ali sa ...
Municipalni koji se tiče gradskog odbora , gradski, varoški, opštinski; municip...
Municipalitet gradski odbor, opštinske veće, sud opštine, gradsko poglavarstvo, g...
Municipalizirati dati nekom gradu, nekoj varoši, opštinski sud čije članove biraju g...
Municija voj. zaira, džebana, tj. puščani meci, granate, šrapneli, bombe i dr...
Muniment zapggitno sredstvo, tvrđava, utvrđenje; prav. dokazno sredstvo, oko...
Sve reči na slovo m