Skip to main content

Municipalitet značenje

šta znači Municipalitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Municipalitet (od latinske reči: municipalitas) gradski odbor, opštinske veće, sud opštine, gradsko poglavarstvo, gradska uprava; službenici (ili: službeništvo, činovnici, činovništvo) gradskog odbora ili opštine, opštinske časništvo.

Reč Municipalitet sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. муниципалитас) градски одбор, општинске веће, суд општине, градско поглаварство, градска управа; службеници (или: службеништво, чиновници, чиновништво) градског одбора или општине, општинске часништво.


Municipija grad u Italiji ili van Italije pod vrhovnom rimskom vlašću, ali sa ...
Municipalni koji se tiče gradskog odbora , gradski, varoški, opštinski; municip...
Municipalitet gradski odbor, opštinske veće, sud opštine, gradsko poglavarstvo, g...
Municipalizirati dati nekom gradu, nekoj varoši, opštinski sud čije članove biraju g...
Municija voj. zaira, džebana, tj. puščani meci, granate, šrapneli, bombe i dr...
Muniment zapggitno sredstvo, tvrđava, utvrđenje; prav. dokazno sredstvo, oko...
Sve reči na slovo m