Skip to main content

Municipalizirati značenje

šta znači Municipalizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Municipalizirati (latinski municipium) dati nekom gradu, nekoj varoši, opštinski sud čije članove biraju građani.

Reč Municipalizirati sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (лат. муниципиум) дати неком граду, некој вароши, општински суд чије чланове бирају грађани.


Municipija grad u Italiji ili van Italije pod vrhovnom rimskom vlašću, ali sa ...
Municipalni koji se tiče gradskog odbora , gradski, varoški, opštinski; municip...
Municipalitet gradski odbor, opštinske veće, sud opštine, gradsko poglavarstvo, g...
Municipalizirati dati nekom gradu, nekoj varoši, opštinski sud čije članove biraju g...
Municija voj. zaira, džebana, tj. puščani meci, granate, šrapneli, bombe i dr...
Muniment zapggitno sredstvo, tvrđava, utvrđenje; prav. dokazno sredstvo, oko...
Sve reči na slovo m