Skip to main content

Municija značenje

šta znači Municija

Na latinici: Definicija i značenje reči Municija (latinski munitio utvrđivanje, utvrđenje, latinski munire utvrditi, zaštititi, obezbediti,od francuske reči: munition) vojska: zaira, džebana,to jest puščani meci, granate, šrapneli, bombe i dr.; municioni delo smestište municije, slagalište municije; municio-na kolona odeljenje vojske koje snabdeva operativnu vojsku municijom.

Reč Municija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. мунитио утврђивање, утврђење, лат. мунире утврдити, заштитити, обезбедити, фр. мунитион) вој. заира, джебана, тј. пушчани меци, гранате, шрапнели, бомбе и др.; мунициони дело сместиште муниције, слагалиште муниције; муницио-на колона одељење војске које снабдева оперативну војску муницијом.


Municipija grad u Italiji ili van Italije pod vrhovnom rimskom vlašću, ali sa ...
Municipalni koji se tiče gradskog odbora , gradski, varoški, opštinski; municip...
Municipalitet gradski odbor, opštinske veće, sud opštine, gradsko poglavarstvo, g...
Municipalizirati dati nekom gradu, nekoj varoši, opštinski sud čije članove biraju g...
Municija voj. zaira, džebana, tj. puščani meci, granate, šrapneli, bombe i dr...
Muniment zapggitno sredstvo, tvrđava, utvrđenje; prav. dokazno sredstvo, oko...
Sve reči na slovo m