Skip to main content

Municipija značenje

šta znači Municipija

Na latinici: Definicija i značenje reči Municipija (latinski munus capere, municipium) grad u Italiji ili van Italije pod vrhovnom rimskom vlašću, ali sa svojom samoupravom, ustavom i zakonima (građani ovakvih slobodnih gradova dobili su docnije i rimsko građanske pravo, čak i pravo glasa).

Reč Municipija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. мунус цапере, муниципиум) град у Италији или ван Италије под врховном римском влашћу, али са својом самоуправом, уставом и законима (грађани оваквих слободних градова добили су доцније и римско грађанске право, чак и право гласа).


Municipija grad u Italiji ili van Italije pod vrhovnom rimskom vlašću, ali sa ...
Municipalni koji se tiče gradskog odbora , gradski, varoški, opštinski; municip...
Municipalitet gradski odbor, opštinske veće, sud opštine, gradsko poglavarstvo, g...
Municipalizirati dati nekom gradu, nekoj varoši, opštinski sud čije članove biraju g...
Municija voj. zaira, džebana, tj. puščani meci, granate, šrapneli, bombe i dr...
Muniment zapggitno sredstvo, tvrđava, utvrđenje; prav. dokazno sredstvo, oko...
Sve reči na slovo m