Skip to main content

Muniment značenje

šta znači Muniment

Na latinici: Definicija i značenje reči Muniment (latinski munimentum) zapggitno sredstvo, tvrđava, utvrđenje;pravo: dokazno sredstvo, okolnost koja jednoj parničnoj strani ide u prilogika:

Reč Muniment sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. муниментум) запггитно средство, тврђава, утврђење; прав. доказно средство, околност која једној парничној страни иде у прилог.


Municipija grad u Italiji ili van Italije pod vrhovnom rimskom vlašću, ali sa ...
Municipalni koji se tiče gradskog odbora , gradski, varoški, opštinski; municip...
Municipalitet gradski odbor, opštinske veće, sud opštine, gradsko poglavarstvo, g...
Municipalizirati dati nekom gradu, nekoj varoši, opštinski sud čije članove biraju g...
Municija voj. zaira, džebana, tj. puščani meci, granate, šrapneli, bombe i dr...
Muniment zapggitno sredstvo, tvrđava, utvrđenje; prav. dokazno sredstvo, oko...
Sve reči na slovo m