Skip to main content

Municipalni značenje

šta znači Municipalni

Na latinici: Definicija i značenje reči Municipalni (latinski municipalis) koji se tiče gradskog odbora (ili: samostalne gradske uprave), gradski, varoški, opštinski; municipalni činovnik službenik gradskog odbora ili opštine.

Reč Municipalni sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. муниципалис) који се тиче градског одбора (или: самосталне градске управе), градски, варошки, општински; муниципални чиновник службеник градског одбора или општине.


Municipija grad u Italiji ili van Italije pod vrhovnom rimskom vlašću, ali sa ...
Municipalni koji se tiče gradskog odbora , gradski, varoški, opštinski; municip...
Municipalitet gradski odbor, opštinske veće, sud opštine, gradsko poglavarstvo, g...
Municipalizirati dati nekom gradu, nekoj varoši, opštinski sud čije članove biraju g...
Municija voj. zaira, džebana, tj. puščani meci, granate, šrapneli, bombe i dr...
Muniment zapggitno sredstvo, tvrđava, utvrđenje; prav. dokazno sredstvo, oko...
Sve reči na slovo m