Skip to main content

Mundharmonika značenje

šta znači Mundharmonika

Na latinici: Definicija i značenje reči Mundharmonika (nem. Mundharmonika) muz. instrument sa čeličnim jezičcima na kojem se zvuk proizvodi duvanjem.

Reč Mundharmonika sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нем. Мундхармоника) муз. инструмент са челичним језичцима на којем се звук производи дувањем.


Municipija grad u Italiji ili van Italije pod vrhovnom rimskom vlašću, ali sa ...
Municipalni koji se tiče gradskog odbora , gradski, varoški, opštinski; municip...
Municipalitet gradski odbor, opštinske veće, sud opštine, gradsko poglavarstvo, g...
Municipalizirati dati nekom gradu, nekoj varoši, opštinski sud čije članove biraju g...
Municija voj. zaira, džebana, tj. puščani meci, granate, šrapneli, bombe i dr...
Muniment zapggitno sredstvo, tvrđava, utvrđenje; prav. dokazno sredstvo, oko...
Sve reči na slovo m