Skip to main content

Mundifikancije značenje

šta znači Mundifikancije

Na latinici: Definicija i značenje reči Mundifikancije (od latinske reči: mundificantia)medicina: sredstva za čišćenje.

Reč Mundifikancije sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. мундифицантиа) мед. средства за чишћење.


Municipija grad u Italiji ili van Italije pod vrhovnom rimskom vlašću, ali sa ...
Municipalni koji se tiče gradskog odbora , gradski, varoški, opštinski; municip...
Municipalitet gradski odbor, opštinske veće, sud opštine, gradsko poglavarstvo, g...
Municipalizirati dati nekom gradu, nekoj varoši, opštinski sud čije članove biraju g...
Municija voj. zaira, džebana, tj. puščani meci, granate, šrapneli, bombe i dr...
Muniment zapggitno sredstvo, tvrđava, utvrđenje; prav. dokazno sredstvo, oko...
Sve reči na slovo m