Skip to main content

Mundštik značenje

šta znači Mundštik

Na latinici: Definicija i značenje reči Mundštik (nem. Mundstlick) muštikla, ci-garluk; muz. pisak, deo koji se meće u usta (na duvačkim instrumentima)

Reč Mundštik sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Мундстлицк) муштикла, ци-гарлук; муз. писак, део који се меће у уста (на дувачким инструментима)


Municipija grad u Italiji ili van Italije pod vrhovnom rimskom vlašću, ali sa ...
Municipalni koji se tiče gradskog odbora , gradski, varoški, opštinski; municip...
Municipalitet gradski odbor, opštinske veće, sud opštine, gradsko poglavarstvo, g...
Municipalizirati dati nekom gradu, nekoj varoši, opštinski sud čije članove biraju g...
Municija voj. zaira, džebana, tj. puščani meci, granate, šrapneli, bombe i dr...
Muniment zapggitno sredstvo, tvrđava, utvrđenje; prav. dokazno sredstvo, oko...
Sve reči na slovo m