Skip to main content

Mundus značenje

šta znači Mundus

Na latinici: Definicija i značenje reči Mundus (latinski mundus) svet, vasiona; čovečanstvo, ljudi; mundus inteligibilis (latinski mundus inteligibilis) razumni svet, svet razuma; mundus senzibilis (latinski mundus sensibilis) čulni svet, priroda; mundus vult decipi, ergo deoipijatur (latinski mundus vult decipi, ergo decipiatur) posl. svet (ljudi) hoće da bude obmanjivan, prema tome da se obmanjuje, treba ga obmanjivati.

Reč Mundus sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. мундус) свет, васиона; човечанство, људи; мундус интелигибилис (лат. мундус интелигибилис) разумни свет, свет разума; мундус сензибилис (лат. мундус сенсибилис) чулни свет, природа; мундус вулт деципи, ерго деоипијатур (лат. мундус вулт деципи, ерго деципиатур) посл. свет (људи) хоће да буде обмањиван, према томе да се обмањује, треба га обмањивати.


Municipija grad u Italiji ili van Italije pod vrhovnom rimskom vlašću, ali sa ...
Municipalni koji se tiče gradskog odbora , gradski, varoški, opštinski; municip...
Municipalitet gradski odbor, opštinske veće, sud opštine, gradsko poglavarstvo, g...
Municipalizirati dati nekom gradu, nekoj varoši, opštinski sud čije članove biraju g...
Municija voj. zaira, džebana, tj. puščani meci, granate, šrapneli, bombe i dr...
Muniment zapggitno sredstvo, tvrđava, utvrđenje; prav. dokazno sredstvo, oko...
Sve reči na slovo m