Skip to main content

Muratori značenje

šta znači Muratori

Na latinici: Definicija i značenje reči Muratori (latinski murus zid, od latinske reči: muratores) pl. slobodni zidari.

Reč Muratori sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. мурус зид, нлат. мураторес) пл. слободни зидари.


Murmur žuborenje, romorenje; med. krkljanje, šuštanje. ...
Murijatičav hem. koji sadrži sonu kiselinu; murijatični prah barutu slična smes...
Murijatikum hem. eona kiselina, hlorovodonična kiselina....
Murid pristalica islamske religiozno-mistične sekte na Kavkazu, koju je o...
Murdarluk neurednost, nečistoća, prljavština, aljkavost....
Murdar neuredan, nečist, prljav, aljkav....
Sve reči na slovo m