Skip to main content

Murdarluk značenje

šta znači Murdarluk

Na latinici: Definicija i značenje reči Murdarluk (pers.-tur. murdarhk) neurednost, nečistoća, prljavština, aljkavost.

Reč Murdarluk sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (перс.-тур. мурдархк) неуредност, нечистоћа, прљавштина, аљкавост.


Murmur žuborenje, romorenje; med. krkljanje, šuštanje. ...
Murijatičav hem. koji sadrži sonu kiselinu; murijatični prah barutu slična smes...
Murijatikum hem. eona kiselina, hlorovodonična kiselina....
Murid pristalica islamske religiozno-mistične sekte na Kavkazu, koju je o...
Murdarluk neurednost, nečistoća, prljavština, aljkavost....
Murdar neuredan, nečist, prljav, aljkav....
Sve reči na slovo m