Skip to main content

Murijatikum značenje

šta znači Murijatikum

Na latinici: Definicija i značenje reči Murijatikum (od latinske reči: muriaticum se. acidum, latinski muria salamura, raso)hemija: eona kiselina, hlorovodonična kiselina.

Reč Murijatikum sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. муриатицум се. ацидум, лат. муриа саламура, расо) хем. еона киселина, хлороводонична киселина.


Murmur žuborenje, romorenje; med. krkljanje, šuštanje. ...
Murijatičav hem. koji sadrži sonu kiselinu; murijatični prah barutu slična smes...
Murijatikum hem. eona kiselina, hlorovodonična kiselina....
Murid pristalica islamske religiozno-mistične sekte na Kavkazu, koju je o...
Murdarluk neurednost, nečistoća, prljavština, aljkavost....
Murdar neuredan, nečist, prljav, aljkav....
Sve reči na slovo m