Skip to main content

Murmur značenje

šta znači Murmur

Na latinici: Definicija i značenje reči Murmur (latinski murmur) žuborenje, romorenje; med. krkljanje, šuštanje.

Reč Murmur sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. мурмур) жуборење, роморење; мед. кркљање, шуштање.


Murmur žuborenje, romorenje; med. krkljanje, šuštanje. ...
Murijatičav hem. koji sadrži sonu kiselinu; murijatični prah barutu slična smes...
Murijatikum hem. eona kiselina, hlorovodonična kiselina....
Murid pristalica islamske religiozno-mistične sekte na Kavkazu, koju je o...
Murdarluk neurednost, nečistoća, prljavština, aljkavost....
Murdar neuredan, nečist, prljav, aljkav....
Sve reči na slovo m