Skip to main content

Murdar značenje

šta znači Murdar

Na latinici: Definicija i značenje reči Murdar (pere. murdar) neuredan, nečist, prljav, aljkav.

Reč Murdar sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере. мурдар) неуредан, нечист, прљав, аљкав.


Murmur žuborenje, romorenje; med. krkljanje, šuštanje. ...
Murijatičav hem. koji sadrži sonu kiselinu; murijatični prah barutu slična smes...
Murijatikum hem. eona kiselina, hlorovodonična kiselina....
Murid pristalica islamske religiozno-mistične sekte na Kavkazu, koju je o...
Murdarluk neurednost, nečistoća, prljavština, aljkavost....
Murdar neuredan, nečist, prljav, aljkav....
Sve reči na slovo m