Skip to main content

Murijatičav značenje

šta znači Murijatičav

Na latinici: Definicija i značenje reči Murijatičav (od latinske reči: muriaticus)hemija: koji sadrži sonu kiselinu; murijatični prah barutu slična smesa koja, mesto šalitre, sadrži hlorno-kiseo kali.

Reč Murijatičav sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. муриатицус) хем. који садржи сону киселину; муријатични прах баруту слична смеса која, место шалитре, садржи хлорно-кисео кали.


Murmur žuborenje, romorenje; med. krkljanje, šuštanje. ...
Murijatičav hem. koji sadrži sonu kiselinu; murijatični prah barutu slična smes...
Murijatikum hem. eona kiselina, hlorovodonična kiselina....
Murid pristalica islamske religiozno-mistične sekte na Kavkazu, koju je o...
Murdarluk neurednost, nečistoća, prljavština, aljkavost....
Murdar neuredan, nečist, prljav, aljkav....
Sve reči na slovo m