Skip to main content

Murid značenje

šta znači Murid

Na latinici: Definicija i značenje reči Murid (arap. murid) pristalica islamske religiozno-mistične sekte na Kavkazu, koju je osnovao Ćamil; mirid.

Reč Murid sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. мурид) присталица исламске религиозно-мистичне секте на Кавказу, коју је основао Ћамил; мирид.


Murmur žuborenje, romorenje; med. krkljanje, šuštanje. ...
Murijatičav hem. koji sadrži sonu kiselinu; murijatični prah barutu slična smes...
Murijatikum hem. eona kiselina, hlorovodonična kiselina....
Murid pristalica islamske religiozno-mistične sekte na Kavkazu, koju je o...
Murdarluk neurednost, nečistoća, prljavština, aljkavost....
Murdar neuredan, nečist, prljav, aljkav....
Sve reči na slovo m