Skip to main content

Paga značenje

šta znači Paga

Na latinici: Definicija i značenje reči Paga (ital. paga, latinski pacare) plata, nagrada; radnička dnevnica; obračunska knjiga; knjiga u koju se upisuju radničke zarade u nekim preduzećima.

Reč Paga napisana unazad: paga i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (итал. пага, лат. пацаре) плата, награда; радничка дневница; обрачунска књига; књига у коју се уписују радничке зараде у неким предузећима.

Slično: 
Pagoda u Evropi odomaćen naziv za idolske hramove u Indiji i Kini; sam ido...
Paginirati obeležiti brojevima strane knjige ....
Paginacija tip. brojevi koji obeležavaju strane knjige; obeležavanje strana kn...
Pagina strana u knjizi, broj koji označava stranu knjige....
Pagizam ljubavna sklonost starijih žena prema mladićima. ...
Paganski neznabožački, mnogobožački....
Sve reči na slovo p