Skip to main content

Pagina značenje

šta znači Pagina

Na latinici: Definicija i značenje reči Pagina (latinski pagina) strana u knjizi, broj koji označava stranu knjige.

Reč Pagina napisana unazad: anigaP i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. пагина) страна у књизи, број који означава страну књиге.

Slično: 
Pagoda u Evropi odomaćen naziv za idolske hramove u Indiji i Kini; sam ido...
Paginirati obeležiti brojevima strane knjige ....
Paginacija tip. brojevi koji obeležavaju strane knjige; obeležavanje strana kn...
Pagina strana u knjizi, broj koji označava stranu knjige....
Pagizam ljubavna sklonost starijih žena prema mladićima. ...
Paganski neznabožački, mnogobožački....
Sve reči na slovo p