Skip to main content

Pagoda značenje

šta znači Pagoda

Na latinici: Definicija i značenje reči Pagoda (pere. but-kadah, port. pagode) u Evropi odomaćen naziv za idolske hramove u Indiji i Kini; sam idol; idol koji klima glavom; mala figura koja klima glavom i kreće rukama; zlatan novac različite vrednosti koji se nekada upotrebljavao u Indiji.

Reč Pagoda napisana unazad: adogaP i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере. бут-кадах, порт. пагоде) у Европи одомаћен назив за идолске храмове у Индији и Кини; сам идол; идол који клима главом; мала фигура која клима главом и креће рукама; златан новац различите вредности који се некада употребљавао у Индији.

Slično: 
Pagoda u Evropi odomaćen naziv za idolske hramove u Indiji i Kini; sam ido...
Paginirati obeležiti brojevima strane knjige ....
Paginacija tip. brojevi koji obeležavaju strane knjige; obeležavanje strana kn...
Pagina strana u knjizi, broj koji označava stranu knjige....
Pagizam ljubavna sklonost starijih žena prema mladićima. ...
Paganski neznabožački, mnogobožački....
Sve reči na slovo p